چهارشنبه 04 بهمن 1396
ارزیابی آمادگی الکترونیکی دستگاه های اجرایی شهرستان بوشهر جهت اتصال به شبکه ی دولت
ارزیابی آمادگی الکترونیکی دستگاه های اجرایی شهرستان بوشهر جهت اتصال به شبکه ی دولت


لطفا فرم ارزیابی آمادگی الکترونیکی دستگاه های اجرایی شهرستان بوشهر مربوط به آن دستگاه محترم را جهت اتصال به شبکه ی دولت با دقت تکمیل و ارسال نمایید. این مجموعه از همراهی و دقت نظر شما کمال تشکر را دارد.
   1396/10/4 09:12        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :