چهارشنبه 04 بهمن 1396
چهارمین نشست کمیته بحران شهرستان بوشهر
چهارمین نشست کمیته بحران شهرستان بوشهر به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوشهر آقای جمشیدی فرماندار درنشست کمیته مدیریت بحران شهرستان گفت : یکی از مهمترین وظایف ستاد مدیریت بحران  پیشگیری از وقوع حوادث و برنامه ریزی برای کاهش خسارات احتمالی پدیده ها و اتفاقات است.
ایشان خواستار ایجاد گروه‌های داوطلب مردمی و همکاری پایگاه های بسیج محلات،  با نیروهای امدادی حرفه ای در مواقع بحران شد.
وی شناخت توانمندی و نقاط ضعف و قوّت را اوّلین مرحله در مدیریت بحران دانست و در مرحله بعد بکارگیری امکانات موجود و همچنین تلاش برای رفع نواقص و تقویت نقاط قوّت را مراحل بعدی جهت رفع مشکلات در زمان بروز بحرانهای طبیعی و حوادث غیرمترقبه دانست.
وی ابراز داشت: مجموعه مدیریت بحران باید به نحو دقیق ، کارشناسانه و برنامه ریزی شده در همه دستگاه های فعال داشته باشد و برای مواقع بحرانی و ضروری هماهنگی ها و تدابیر لازم را بیندیشند.
جمشیدی نیز برای مقابله با بحران در روستا گفت : کلیه فعالیت های مدیریت بحران در روستا با هماهنگی بخشدار و زیر نظر رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان صورت بگیرد .
فرماندار بوشهراهم ‌اهداف مدیریت بحران در روستا را شامل استفاده بهینه از توان دهیاری‌ها و ظرفیت های محلی برای کنترل حوادث و کاهش اثرات مخاطرات طبیعی ، ایجاد آمادگی و توانایی در جامعه روستایی برای پیشگیری ،آمادگی و مقابله با حوادث غیر مترقبه و ارتقاء سطح ایمنی در برابر حوادث طبیعی و آتش سوزی برشمرد.
وی افزود : دهیار به عنوان مدیر ستاد مدیریت بحران روستا و دهیاری به عنوان ستاد مدیریت بحران روستا تعیین می شود .
   1396/9/20 15:32        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :