دوشنبه 27 آذر 1396
کارگروه حقوق شهروندی در فرمانداری بوشهرتشکیل شد
کارگروه حقوق شهروندی در فرمانداری بوشهرتشکیل شد به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوشهر اسمعیل روحانی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بوشهر در جلسه کارگروه حقوق شهروندی  با اهمیت خواندن این موضوع گفت:برای اجرا و ارتقاء حقوق شهروندی در سطح جامعه باید درهمه زمینه ها تلاش شود.
وی گفت: ما اگر می خواهیم در همه بخش ها توسعه داشته باشیم مردم باید از حقوق و قوانین خودشان مطلع باشند که در این بخش وظایف قوه مجریه بیشتر مورد توجه است.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بوشهر ادامه داد:مردم به عنوان بزرگترین سرمایه نظام هستند و عملا یکی از ستون های مهم و محورهای قوای نظام مردم هستند و این سرمایه بزرگ باید حفظ شود.
روحانی  افزود: همه دستگاه ها اجرایی باید وظایف خود را بخوبی انجام دهند و در کنار انجام وظایف خود تلاش کنند تا راهکارهای مناسب برای حل مشکلات مردم پیدا کنند.
وی با انتقاد از عدم حضور برخی از اعضا در جلسه کارگروه حقوق شهروندی گفت:مدیران باید مسئولیت پذیر باشند و کم کاری آنها اصلا پذیرفته نیست و باید پاسخگو باشند.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان بوشهر گفت:ما اگر دستورالعمل حقوق شهروندی را اجرایی کنیم خیلی از مشکلات و موضوعات در جامعه جمع آوری می شوندو هردستگاهی توانست در زمینه ها کاری را انجام دهد و نواقص را برطرف کند برای ما اهمیت دارد.
وی ادامه داد :  ریاست جمهوری اجرای حقوق شهروندی را به مجموعه قوه مجریه واگذار کرده است و همه باید برای اجرای این موضوع تلاش کنیم.
در پایان دیگر اعضای جلسه راهکارهایی بمنظور اجرای مناسب حقوق شهروندی ارائه کردند.
   1396/6/27 14:44        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :